Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 278 086 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS
Kategorie

Zdjęcia w galeriach.


List protestacyjny przeciwko sesji naukowej poświęconej abpowi Szeptyckiemu organizowanej przez PAU w Krakowie

sobota, 14 listopada 2009 15:21

Gotowy jest już  list protestacyjny przeciwko sesji o abpie Szeptyckim,  opracowany przez osoby z Wrocławia, Warszawy i Zielonej Góry. Osoby, które chciałyby go podpisac proszę o przesyłanie e-mali na adres ks. Tadeusza Isakowicza - Zaleskiego tadeusz@isakowicz.pl , który odesle je organizatorom, aby naniesli podpisy - imię, nazwisko, miejscowośc, ewentualnie funkcja społeczna lub takie okreslania jak np. potomek pomordowanych na Kresach. Zresztą wystarczy zerknąć na podpisy pod protestem w sprawie doktoratu dla Juszczenki, aby się zorientować o co chodzi. List wraz z podpisami będzie publikowany na wszystkich stronach kresowych i trafi do mediów.

Bardzo ważne jest, aby jak najwięcej osób złożyło pod tym listem swoje podpisy!!Jego Eminencja Ksiądz Kardynał

Stanisław Dziwisz

Metropolita Krakowski

Ul. Franciszkańska 3

31-004 Kraków

 

Wielce Szanowny Pan

Prof. dr hab. Andrzej Białas

Prezes Polskiej Akademia Umiejętności

Ul. Sławkowska 17

30-016 Kraków

 

Z niedowierzaniem i oburzeniem środowisko naukowe oraz środowiska patriotyczne, niepodległościowe i kresowe przyjęły wiadomość, że szacowna instytucja, jaką jest Polska Akademia Umiejętności w Krakowie, reaktywowana po wielu latach panowania kłamstwa w życiu publicznym i naukowym, przyjęła patronat nad konferencją, której wymowa i cele zdają się jednoznacznie wskazywać na gloryfikację jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci okresu II wojny światowej na terenach okupowanej Polski - hitlerowskiego kolaboranta, arcybiskupa greckokatolickiego Andrzeja Szeptyckiego. Jak na ironię, tytuł owej konferencji, poświęcony temu kolaborantowi, brzmi: „Metropolita Andrzej Szeptycki - człowiek Kościoła, działacz społeczny, mąż stanu".

Szokującą sprawą jest również fakt, że w programie konferencji nie przewidziano ani jednego  referatu, który byłby krytyczny wobec działalności Andrzeja Szeptyckiego. Do wzięcia działu w panelach nie dopuszczono także wielu znanych fachowców od spraw polsko-ukraińskich w XIX i XX wieku. Wolność nauki otwiera drogę do tego, aby dyskutować o wszystkich problemach historycznych i współczesnych. Wymaga ona jednak również tego, aby umożliwić demokratyczną debatę. Ten warunek nie został spełniony. Konferencja tak przygotowana nie pełni żadnych funkcji naukowych, lecz wyłącznie propagandowe.

W obliczu tendencyjności owej konferencji, trzeba przypomnieć kilka podstawowych faktów, dotyczących owego „człowieka Kościoła" i „męża stanu". Ów hierarcha, obywatel Drugiej Rzeczypospolitej, dopuścił się całego szeregu hańbiących występków, wśród których wymienić należy m.in.

  • 1) Działanie na szkodę państwowości polskiej.
  • 2) Wspieranie nacjonalizmu ukraińskiego.
  • 3) Wspieranie agresji hitlerowskiej III Rzeszy Niemieckiej (w tym. m.in. modlitwy w cerkwiach w intencji wojsk niemieckich i list dziękczynny do Adolfa Hitlera).
  • 4) Brak sprzeciwu wobec ludobójstwa dokonywanego przez znaczną część wiernych greckokatolickiej metropolii we Lwowie, wspierających zbrodnicze działania Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii (list pasterski „Nie zabijaj" nie wymienia Polaków i Żydów).
  • 5) Brak reakcji na aktywny udział niektórych greckokatolickich duchownych w zbrodniczych akcjach OUN-UPA.
  • 6) Zgoda na oddelegowanie duchownych do 14 Dywizji SS „Galizien".
  • 7) Zgoda na uroczystą inaugurację działalności tejże Dywizji w katedrze św. Jura we Lwowie ( 28 marca 1943 r., mszę św. celebrował ks. biskup Josyf Slipyj, a kazanie wygłosił ks. mitrat Wasyl Łaba).

Z najwyższym ubolewaniem stwierdzamy, że instytucja PAU pozwala na relatywizowanie niewyobrażalnych cierpień i ludobójstwa, ofiarą którego z rąk formacji OUN-UPA i SS Galizien padło około dwustu tysięcy bestialsko zgładzonych Polaków (w tym także wielu księży rzymskokatolickich) oraz wiele tysięcy Żydów i przedstawicieli innych narodowości, będących obywatelami Drugiej Rzeczypospolitej, w tym także tych Ukraińców, którzy sprzeciwiali się opętańczej ideologii Dmytra Doncowa, Stepana Bandery i Romana Szuchewycza. Większość tych ofiar do dziś nie ma swych grobów, a próby upamiętnienia ich męczeństwa spotykają się ze sprzeciwem współczesnych nacjonalistów ukraińskich.

Z niepokojem obserwujemy w naszym kraju coraz wyraźniejsze zjawisko relatywizowania historii i dekonstrukcji podstawowych jej ustaleń, czego ostatnim przykładem było uhonorowanie przez Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II doktoratem h.c. prezydenta Wiktora Juszczenki, gloryfikatora zbrodniczych formacji OUN-UPA i SS Galizien.

Zamazywanie granic pomiędzy zbrodnią i zdradą a szlachetnością i wiernością elementarnym zasadom jest jaskrawym przejawem intelektualnego i moralnego nihilizmu, który jest groźny zarówno dla nauki, jak i życia społecznego. Podstawowym zaś zadaniem instytucji naukowej, jaką jest Polska Akademia Umiejętności, jest poszukiwanie Prawdy i nieustanne trwanie przy niej. Naszym zdaniem jakiekolwiek formy honorowania hitlerowskiego kolaboranta, kiedy żyją jeszcze świadkowie ludobójstwa, godzi w podstawową wartość, jaką jest Prawda, nade wszystko nie licuje z zadaniami, które stoją przed państwową instytucją naukową.

Wyrażamy także oburzenie, że współpatronat z Jego Eminencją Księdzem Kardynałem powierzono lwowskiemu arcybiskupowi greckokatolickiemu Ihorowi Wozniakowi, który gloryfikuje nacjonalistów ukraińskich, poświęcając m.in. 13 października 2007 r.  pomnik Stepana Bandery we Lwowie. Nasze oburzenie dotyczy też patronatu medialnego, objętego przez ukraińskojęzyczne „Nasze Słowo", które od lat atakuje osoby broniące prawdy o Kresach Wschodnich i dokonanym tam ludobójstwie.

Niniejszym zapowiadamy akcję protestacyjną w dniu rozpoczęcia omawianej konferencji.  Nasza akcja nie jest wymierzona ani w Kościół katolicki obrządku greckokatolickiego, ani w naród ukraiński. Domagamy się jedynie zaprzestania gloryfikacji Andrzeja Szeptyckiego, który w opinii polskich środowisk kresowych i kombatanckich ponosi moralną i polityczną odpowiedzialność za zbrodnie dokonywane przez OUN-UPA.

 

Z wyrazami poważania


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (1) | dodaj komentarz

Skandal w Krakowie!!! Sesja naukowa o abpie Andrzeju Szeptyckim

czwartek, 12 listopada 2009 12:49

W dniach 25 -26 listopada w Krakowie odbędzie się sesja naukowa poświęcona osobie abpa Andrzeja Szeptyckiego, który nam Polakom kojarzy się jako osoba popierająca ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na polskiej, żydowskiej, ormiańskiej ludności Wołynia i Małopolski Wschodniej. Abp Szeptycki niestety błogosławił także nazistowskie oddziały SS Galizien, które odpowiedzialne są za wymordowanie tysięcy naszych rodaków. Dziwi więc postawa osób, które organizują taką sesję lub obejmują nad nią patronat - np. kard. Stanisław  Dziwisz.
Poniżej zamieszczamy list skierorwany do kardynała Dziwisza przez pana Wojciecha Orłowskiego:

Wojciech Orłowski

 Brzeg Dolny, 11 listopada 2009

 Do Jego Ekscelencji

 Księdza Arcybiskupa Stanisława Dziwisza 
      W imieniu mojej rodziny związanej z Huta Pieniacką i Społeczności Kresowej, która osiedliła się w Powiecie Wołowskim  (województwo dolnośląskie) oraz  moim własnym wyrażam zaniepokojenie gloryfikacją zbrodni UPA na Narodzie Polskim, Żydowskim, Ormiańskim i przede wszystkim Ukraińskim. Chciałbym zaznaczyć, że zbrodnie SS Galizien i UPA dokonane na mojej rodzinie w Hucie Pieniackiej spowodowały śmierć 120 osób z najbliższej mojej rodziny. W całym dniu mordowania Żydów, Polaków zginęło około 1200 osób. Do dzisiaj traumatyczne przeżycia moich bliskich łączą następne pokolenia mojej rodziny Orłowskich, Bernackich i innych, którzy zostali zabici całymi rodzinami 28 lutego 1944r. Wyrażam też duchową łączność, modlitewne wsparcie oraz głębokie współczucie wszystkim Kresowianom, którzy pamiętają tamte zbrodnie ukraińskich nacjonalistów z lat wojny i tuż po niej. Dopiero po 65 latach odszukałem moją rodzinę na Ukrainie, którzy ode mnie dowiedzieli się, że członkowie ich rodziny Orłowskich leżą pochowani na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Zginęli podczas walk o Lwów w 1918r. Do teraz nie mogą o tym mówić na Ukrainie i cieszyć się z historii ich rodziny. Mało tego, do dzisiaj muszą milczeć o tej historii, ponieważ mogłaby być dla nich niewygodna z powodów socjalno- bytowych. Nacjonalizm ukraiński podnosi głowę na Ukrainie. Tak samo było w czasie wojny.

 

               Po odejściu do Pana, naszego ukochanego Ojca św. Jana Pawła II, którego był Ksiądz Arcybiskup najwierniejszym Przyjacielem proszę o zastanowienie się dokąd poprowadzi nas gloryfikacja zbrodni UPA i SS Galizien, która dokonywana jest w imię pojednania. Proszę zauważyć, że nikt nie domaga się od Narodu Żydowskiego aby w ich uroczystościach brali udział nacjonaliści niemieccy, ukraińscy i wszystkie formacje gloryfikujące nazizm a negujące holokaust. W przypadku Kresowian prowadzi się „polityczną grę" która ma na celu zdezawuowanie ich cierpień. Dla Kresowian prowadzone są seanse z udziałem bandytów z UPA i SS Galizien, którzy są wskazywani na Ukrainie jako bohaterowie.  

               Z wielkim poruszeniem wyrażającym się nieustanna modlitwą za Jana Pawła II przeżywamy chwile pamięci o naszych rodzinach zabitych przez UPA i nacjonalistów z SS Hałyczyna (Galizien). Chciałbym aby na Ukrainie mówiło się głośno o zbrodniach UPA na Narodzie Polskim i Żydowskim.

              Moje uwagi dotyczą planowanej Konferencji w Krakowie jako "akademii ku czci" człowieka, który zdradził Polskę. W dniach 25- 26 odbędzie się w Krakowie sesja ku czci abpa Andrzeja Szeptyckiego, którego nacjonaliści ukraińscy nazywają „mężem stanu". Proszę zauważyć, że w czasie jej trwania nie przewidziano ani jednego referatu ze strony krytyków działalności Metropolity Szeptyckiego. Rozumiem, że patronat medialny nad sesją wzięło ukraińskie "Nasze Słowo", które zaciekle atakuje osoby broniące prawdy o Kresach i ludobójstwie dokonanym tam przez OUN -UPA. Rozumiem, że patronat wziął także abp Ihor Wozniak ze Lwowa, który święcił pomnik Bandery i gloryfikuje nacjonalistów ukraińskich. Dlatego pytam, gdzie jesteśmy my Kresowianie, którzy do końca wierzyliśmy w Kościół Greckokatolicki i Rzymskokatolicki?

 Z Bogiem 
Łączę wyrazy szacunku 
Wojciech Orłowski


Wszystkich, którzy chcą poznać więcej szczegółów na temat tej sesji odsyłamy na stronę ks.  Tadeusza Isakowicza - Zaleskiego: www.isakowicz.pl 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (2) | dodaj komentarz

Zdjęcia w galeriach.


wtorek, 20 lutego 2018

Licznik odwiedzin:  86 221  

Kalendarz

« listopad »
pn wt śr cz pt sb nd
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

O moim bloogu

Strona Jarosławskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich Kontakt: tel. 0 509 947 980 e-mail: tml.jaroslaw@wp.pl

Statystyki

Odwiedziny: 86221

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Bloog.pl

Bloog.pl